Marstrom Composite levererar - Triblade

Triblade är en ny och banbrytande teknik för storskaliga rotorblad för vindkraftverk, som kan påverka hela vindkraftsindustrin.

Den patenterade tekniken är ett 3-i-1-blad som minskar både produktions- och transportkostnader, samtidigt som rotorbladet blir längre, starkare och väsentligt lättare än dagens konventionella blad. Dessa förbättringar ger Triblade unika möjligheter på den globala marknaden för rotorblad till vindturbiner.

Framöver kan tekniken också spela en avgörande roll för utvecklingen av nästa generation av större kraftfullare vindkraftverk och för att påskynda övergången till ökad användning av förnybar energi över hela världen.
Inom ramen för ett EU-finansierat utvecklingsprojekt har design optimerats och rotor tillverkats.

Komplett rotor består av tre 22 m långa Triblades, tillverkade av Marstrom Composite. Partners i projektet är Winfoor och Marstrom Composite. Marstrom Composite ansvarar för utveckling av tillverkningsteknik syftande till framtida effektiv storskalig produktion. Bladen ska nu transporteras till Danmark för montering på turbin och tolv månaders verifiering.


Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er.
[+] Kontakta oss för mer information.


Skriv ut   E-post