Om oss

Företaget

Året var 1983, Göran Marström hade tagit OS brons i Moskva 1980 men var inte nöjd med båtarna han seglade. Med inspiration från SAAB in Linköping och tillverkningen av JA 37 Viggen installerade han en Autoklav för att bygga den bästa Tornadon på marknaden. Det lönade sig, från 1988 till 2008 dominerade båtar byggda av Göran och Pär Wärn OS till den grad att man i praktiken hade ett monopol.

Hemligheten var inte vara att båtarna var snabbast på banan. Hög kvalitet gjorde att de höll för hård professionell segling på högsta nivå i tiotals år. Oavsett användningsområde så finns en gemensam nämnare: högkvalitativ komposit mattas inte av i mekaniska egenskaper under sin tekniska livslängd. Inte bara ett lätt och starkt utan hållbart och uthålligt material. ”Life cycle cost” är ett kvalitetstänk som genomsyrar all vår produktion.

Marstrom utvecklade sin verksamhet genom att addera tillverkning av master 1992. Master, roder och centerbord till klasser som E jolle bidrog till att sprida varumärket och när företaget började bygga katamaranen Vx 40 som användes för inshore racen innan Volvo Ocean 2005 väcktes tanken på en energisnål rib för bruk av teamen för support på vattnet. Snabbare, bokstavligen mer lätthanterlig och bensinsnålare än konventionella ribbar blev skrovet grunden till samarbetet ned Holländska Xtender.

Med hjärtat i marinbranschen diversifierade företaget till tillverkning av industriell komposit. Sannolikheten är stor att du har flugit en Boeing eller en Airbus med lastsystem tillverkade i Västervik under fötterna.

Vi kan framgångsrikt och effektivt konstruera, utveckla och tillverka i stort sett vilken detalj som helst som passar att tillverkas i komposit: bord som används för medicinsk protonbehandling, högtalarkabinett, kanontorn och vindkraftsblad.

Vi är ISO 9001 certifierade och arbetar efter ett strikt kvalitetsäkringssystem med ett nära samarbete med kunder såsom BAE systems, SAAB Aircraft och SAAB Kockums. Med bibehållet fokus från att på hantverkstradition ttillverkar vi strikt enligt ritning med spårbarhet av tillverkningsprocess och material.

Prepregg

Det finns många olika tekniker för att bygga kolfiberprodukter. Marstrom Composite valde redan under tidigt 80-tal pre-preg med härdning i autoklav. Tekniken har introducerades av flygindustrin och är alltjämt den dominerande byggmetoden. Pre-preg innebär att epoximatrisen är förinblandat med den fiber som används (glasfiber eller kolfiber) med härdare och bas jämt spridd i materialet i optimala proportioner.

Autoklav

Härdprocessen startas först vid hög värme, i en autoklav kombineras detta med hög tryck Kvalitetsmässigt ett stort lyft jämfört med olika våtlaminerings- och injiceringstekniker. Den största skillnaden mot traditionella byggmetoder är repeterbarheten. Lamineringsarbete innebär alltid en risk för luftinneslutningar. I värsta fall upptäcks de inte, i bästa fall behöver produkten byggas om med fördyringar och förseningar som resultat.
Vid våtlaminering och injicering används vaccum för att suga ut luft ur materialet. Vacuum ger aldrig högre tryck än 1atmosfär/1 bar. I autoklaverna går vi rutinmässigt till 5 bar och för vissa applikationer till 8 bars tryck vilket inte bara trycker ut lufinneslutningar utan även innebär att små luftbubblor förenar sig med och löses upp i epoximatrisen.

Efter mer än trettio år finns det fortsatt ingen bättre teknik som ger produkter med samma låga vikt, lika hög styvhet och hållfasthet samt med en så jämn och hög kvalitet som härdning i autoklav. Vi har flera autoklaver av olika storlekar, upp till 35 m långa och upp till 2,2 meter i diameter, och använder energieffektiva uppvärmningsmetoder för att hålla energiförbrukning och processkostnad på så låg nivå som möjligt.

”One shot process”

Kompositproduktion innebär ofta att separata delar tillverkas och sammanfogas till en del, exempelvis skrov och däck, höger och vänster halva av ett kölblad eller fram och bakdel på en mast. Detta är tidsödande och innebär alltid en risk för sammanfogningen av delarna.
Marstrom har utvecklat rationell byggteknik för att bygga rör och komplexa delar som exempelvis en flerekrad ratt i ett stycke. En typisk produkt är ett roder eller ett kölblad. Ett konvenionellt roder eller kölblad börjar ofta ”sjunga” när det går riktigt fort exempelvis i nerförsbacken på en stor våg till följd av att sammanfogningen aldrig blir perfekt. Marstrom One Shot Process i precisionsfrästa formar ger dig i stället en tyst fartupplevelse, en teknik som också kan användas för att bygga exempelvis en robotarm lättare och starkare utan riskerna i sammanfogningen av delar.

Marstrom composite står för kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015, något som styr all vår dagliga verksamhet. Syftet är att arbeta med ständiga förbättringar och att förstå kundens krav samt leverera artiklar som väl uppfyller ställda krav och förväntningar.

qualitysyscert_iso9001_col.png