offert

  • indusrtiporjket
  • kolfibermaster
  • batar

helikopterIndustri produkter


Äkthet och trovärdighet är alltid centrala värden för Marstrom Composite AB. Med hög kunskap och flexibilitet utför vi våra uppdrag...
Läs mer

masterMarina produkter


Kolfiberbranschen har långa och starka traditioner. Marstrom Composite erbjuder brett kunnande när det kommer till marina produkter...
Läs om båtar Läs om master

"Vi är era proffs när det kommer till kolfiberprodukter..."

Dagens utveckling handlar mycket om att minska och effektivisera energianvändningen. Det handlar också om hållbara material och lång livslängd. Även andra produkter som maskinfundament och balkar där små termiska förändringar är viktiga tjänar på låg vikt och styva material.

Marstrom Composite AB arbetar med kolfiberkompositer och i linje med de internationella utvecklingsmålen vill vi starta ett antal projekt kring designade material. Det betyder att vi vill finna användningsområden för kolfiberkompositer i nya eller befintliga tillämpningar.

Grundbehovet och produktionens kundnytta kan enkelt uttryckas med: ”att ersätta etablerade material med (kolfiber-)kompositer för att skapa bättre materialegenskaper, lägre vikt och högre styrka”.

mast

Högst upp

Produktutveckling

batsuddFramtidens form är ännu inte upptäckt, men nya idéer efterfrågas så gott som varje dag och många kunder vill ha sin egen form anpassad efter sina behov och önskemål. Design och anpassning av nya produkter kan vara en lång process och mycket av den information som utbyts mellan oss och kunden är känslig och ibland sekretessbelagd. Detta är något vi är vana vid.

På vår designavdelning kan vi ta fram unika dekorer anpassade efter era önskemål, tex. baserat på er logo, ett varumärke eller färgpaletter. Det är t.o.m. möjligt att redan i offertstadiet få prov på en färdig form.

Allt är möjligt!